Ecologische & Economische One Way vaten

Voor export en marktverbreding

30 Liter

Voor export trajecten onder heavy road condities, is het 30L One Way vat de meest geschikte oplossing.

Met de zeer hoge punt-impact-resistentie en 10 bar druk-weerstand garandeert dit vat bovendien een shelf life van 180 (*) dagen na opening. ( shelf life is o.a. afhankelijk van het type drank)

Ook hier geldt dat het gepatenteerd dubbelzak-concept in combinatie met de toegepaste materialen behoud van kwaliteit garanderen. Doordat hoogwaardige, zuivere en gemakkelijk recycleerbare materialen gebruikt worden bij de fabricage, zijn recyclage-bedrijven vragende partij om deze vaten op te halen.